TÜM İSTANBUL'UN İLÇELERİNE
Ücretsiz Keşif ve Montaj
Kaliteli Hizmet
Evren perde nasıl çalışır?
Hızlı Teslimat
Hızlı ve Güvenli Teslimat
Siyah Screen Ofis Perde
Siyah Screen Ofis Perde

Siyah Screen Ofis Perde

Ürün Kodu : EP-5
5 Yıl Garantili Ürün
İSTANBUL İçi Ücretsiz Keşif ve Montaj

Siyah Screen Ofis Perde genellikle ofis ve bürolarda kullanýmý saðlanan stor perde çeþididir. Ofis gibi yerlerde elektronik bilgisayar gibi makinelere yansýyan güneþ ýþýnlarý çalýþanlar için engel olmaktadýr. Ýþ yeri sahipleri bu durumlar ile karþý karþýya gelmemek için ofis içerisinde ki tasarýma özen göstermektedir. En çok tercih edilen siyah screen ofis perde kullanýlmaktadýr. Önceleri yalnýzca büro ve ofis gibi yerlerde kullanýmý tercih edilen siyah screen ofis perde artýk pek çok evde ve kullanýlmasý uygun alanlarda da kullanýlmaktadýr. Siyah screen ofis perdenin en büyük özelliði güneþ ýþýnlarýný engellemesidir ýþýðýn kesilmesi sayesinde oda içerisine güneþ girmez ve ýþýk daha yumuþak olarak oraya girer. Bu sayede siyah screen ofis perde hem güneþ ýþýnýný engellemiþ hem de içerinin karanlýk olmasý engellenir. Siyah screen ofis perde sayesinde dýþarý da çok rahat görünmektedir.

Cam elyaf malzemesi bulunan siyah screen ofis perde ýsý tasarrufu da saðlamaktadýr. Yýkanabilme özelliðine de sahiptir. isterseniz kendi baþýna isterseniz bu temizlik iþini yapan firmalara yýkatma iþlemi yaptýrabilirsiniz. Siyah screen ofis perdeler en uzun dayanýklý perde türüdür. Bir kere yaptýrýlan bu perdeler uzun yýllar boyunca rahat rahat kullanabilirsiniz. Genellikle ofis ve bürolarda kullanýlan, Siyah Screen Ofis perdelerimiz doðrudan gelen güneþ ýþýnlarýný emerek içeriye yeterli aydýnlýðýn verilmesi ve iç mekanda bulunan elektronik eþyalarýnýzda oluþabilecek yansýma ve parlamalarý engellemek için kullanýlmaktadýr. Artýk pek çok evde de kullanýlmaya baþlayan Siyah Screen Ofis Perde sistemlerimiz dýþarýyý görmenize engel olmamakla birlikte içeriðinde bulunan cam elyaf malzemesi sebebi ile ýsý tasarrufu da saðlayabilmekte.

Siyah Screen Ofis Stor perdemiz kolay kullanýmý, yýkanýlabilir özelliði, uzun yýllar boyunca dayanýklýlýðýndan ödün vermeden þýk ve gösteriþle kullanabileceðiniz ideal stor perdelerimizdir.

Referanslar

Teknopark İstanbul
iSu
İstanbul Kraft Torba Ambalaj San. Tic. A.Ş
TEM Hospital
Nuryıldız
Mor Mimarlık
Bim Toptan Fiyatına Perakende Satış
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği
PATAVAT Think Digital
Özyurtlar Holding
GPD Banyo Mutfak Armatürleri
Garanti Bankası
Vakıfbank
Domankaya
Akademi Organizasyon
Genç Enerji Ergaz
Ağaoğlu Yaşam Mimarı
M.Y.M Shoes